4.2.6 Sukupuoliroolit ja homoseksuaalien syrjintä

Yhteiskunnan seksuaalikielteisyyttä pidettiin yhtenä homoseksuaaleihin kohdistuvan syrjinnän selityksenä.

"Homoseksuaalisuuden syrjintä jyrkkine sukupuolirooleineen pakottaa melkein jokaisen ihmisen torjumaan osan itsestään. Ongelmana on toisaalta yleinen normeista poikkeavan käyttäytymisen syrjintä, toisaalta yleinen ahdas suhtautuminen seksuaalisuuteen." (SETA 1/1975, 4.)

Seksuaalikielteisyyden lisäksi alkuvuosien lehdissä on lukuisia viittauksia yhteiskunnan sukupuolirooleihin. SETA-lehdissä 1975 - 1979 sukupuolirooleista kirjoitettiin mm. henkilöhaastatteluissa. Päiväkodeissa ja muualla hoivatehtävissä työskentelevät homomiehet kertoivat näkemyksiään kasvatuksesta, rooleista ja ihmisenä olemisesta. SETA-lehti 2/1976 oli "Koulu, kasvatus ja roolit" - teemanumero. Lehdistä ei kuitenkaan löydy tarinoita miesten ammateissa toimivista lesboista. SETAn antama painoarvo sukupuoliroolien muuttamiselle kasvatuksen avulla liittää SETAn liberaalifeminismiin, jota tulen tuonnempana käsittelemään.

Perinteisten sukupuoliroolien katsottiin kytkeytyvän miesten homoseksuaalisuuden tukahduttamiseen.

"[Psykoanalyytikko] Bieber ilmaisee selvästi, että hänen norminsa on kasvattaa poikalapset amerikkalaisten perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti: aggressiivisiksi, kilpaileviksi ja koviksi. Tästä normista poikkeaminen määritellään sairaudeksi ja poikkeaviin on kohdistettava valvonta- ja rangaistustoimenpiteitä." (SETA 1/1976, 4.)

"Sairaaksi leimaamisen roolisidonnaisuuden paljastaa myös se, että naisiin kohdistuvista väkivaltaisista terapiamuodoista ei juuri ole kuvauksia. Teoreetikot ja terapeutit ovat miehiä. He näkevät uhkana ainoastaan miehen roolien vastaisen käyttäytymisen." (Mt., 5.)

1977 lähtien lesbo-sana alkoi esiintyä SETA-lehdissä. Sekä kuvissa että haastatteluissa esiteltiin SETAn toiminnassa mukana olevia lesboja. Naisten mukaantulo ehkä vaikutti siihenkin, että lehdissä paikoitellen vedettiin yhtäläisyysmerkki naisten tasa-arvotaistelun ja homoseksuaalien kansalaisoikeustaistelun välille.

SETA-lehti 2/1978 oli ensimmäinen naisteemanumero. Pääkirjoitus oli SETAn uuden puheenjohtajan, naisen, käsialaa. Otsikkona oli "Rooleista". Ilmeisesti myös SETAn naiset omaksuivat liberaalifeministisiä näkemyksiä.

"(Y)hdistyksessämme on kuitenkin tajuttu selkeämmin kuin monissa muissa järjestöissä, miten lähellä rintamat naisten ja homoseksuaalien tasa-arvotaistelussa ovat. On ymmärretty se, että homoseksuaalien kansalaisoikeustaistelu on tärkeä osa laajempaa taistelua, jota käydään perinteisen roolikäsityksen ja -käyttäytymisen muuttamiseksi. Meidän kamppailumme on myös kamppailua oikeudesta olla ensisijaisesti ihminen, tasavertainen yhteiskunnan jäsen, vapaa naisen ja miehen perinteisten roolien kahleista.

Näiden kahden asian yhteys on käynyt selvästi ilmi myös Helsingin Sanomien mielipidesivulla käydyssä keskustelussa: professori Kalle Achté antaa vastineessaan erääseen kirjoitukseen ymmärtää, että mikäli ympäristö ryhtyisi rohkaisemaan kaikkia feminiinisesti käyttäytyviä poikia heidän omaan sukupuolirooliinsa, voitaisiin ehkä "pelastaa" useita nuorukaisia "sortumasta" homoseksuaalisuuteen. Tämä oma sukupuolirooli on tietenkin se perinteinen maskuliininen, aggressiivinen miehen rooli. -- Tytöistä ja naisista professori Achté ei tässä yhteydessä puhu sanaakaan." (SETA 2/1978, 3.)