Motto 1:

"Meidän tehtävämme on kehittää homoseksuaalista askeesia, joka panee meidät muovaamaan itseämme ja keksimään - en puhu löytämisestä - uuden, vielä epätodelliselta tuntuvan elämisen tavan. Elämäntapa voi synnyttää oman kulttuurinsa, oman etiikkansa. -- Heti kun ohjelma on olemassa, siitä tulee laki, ja uuden keksiminen onkin sen jälkeen kiellettyä. Mitä me tarvitsisimme, olisi omasta tilanteestamme lähtevä kekseliäisyys, neuvokkuus sen toteuttamisessa, mitä amerikkalaiset sanovat "coming outiksi", esiin tulemiseksi. Ohjelman on oltava tyhjä. On osoitettava, miten asiat ovat kehittyneet historiallisessa katsannossa, sattumanvaraisesti, osoitettava, miten syystä tai toisesta tuo kehitys on ollut ymmärrettävä mutta ei suinkaan välttämätön. On osoitettava tyhjyyden taustaa vasten se mikä on ymmärrettävää ja kiellettävä välttämättömyyksien olemassaolo; on ajateltava, että se mikä tällä hetkellä on olemassa, on todellisuudessa vain vähäinen osa kaikista mahdollisuuksista. Haasteena, jota ei voi välttää, on otettava kysymys: mistä pelata, miten keksiä peli?"

Michel Foucault

Motto 2:

"On siis luotava vapautuksen teoria, joka jäsentää sorron tunnetta, kuvaa sorron todelliseksi ja epäoikeudenmukaiseksi sekä osoittaa mistä sorto johtuu. Tällöin ajatuksesta tulee vapauttava. -- Mutta kun teoria muuttuu ideologiaksi, se alkaa tuhota minää ja itsetuntemusta. -- Vaikka se itse syntyi taistelemaan totuuden kieltämistä vastaan, se kieltää nyt kaiken totuuden, joka ei sovi sen omien raamien sisään. Aluksi se vahvisti sorretun todellisuudentajua, mutta nyt se yrittää pitää kurissa todellisia ihmisiä; se yrittää muotoilla ihmisiä oman kuvansa mukaan. Kaikki mitä se ei kykene selittämään on vaarallista. Kaikkea mikä pakottaa sen tekemään kysymyksiä se pitää vihollisenaan. Vaikka se alkoi vapautumisen teoriana, kaikki uudet vapautumisen teoriat ovat sille nyt uhkana. Pikkuhiljaa siitä tulee mielen vankila."

Susan Griffin