RIVINVÄLI ry perustettiin keväällä 2000 lesbisesti suuntautuneen kotimaisen kulttuurin pönkittämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.

IDEANA on kannustaa kulttuuristen näkökulmien kehittelyä lesbo-, bi- ja trans-aktioissa. Pyrimme pitämään ovet kutsuvasti avoimina monimuotoiselle tekemiselle ja kokemiselle eri taiteenlajien, kulttuurielementtien, identiteettien, ikäpolvien ja maailmankatsomusten parissa.

Luomalla yhteistyöverkostoja, tarjoamalla tapahtuma-areenoja, tiedotuskanavia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä yhdistys pyrkii yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa edistämään


- lesbo-, bi- ja transteemoja käsitteleviä taide- ja kulttuurihankkeita
- lesbojen, bi-naisten ja muiden naisia rakastavien naisten sekä transgender-ihmisten kulttuurista aktiviteettia
- lesBistä yleisöä puhuttelevaa kulttuurista tarjontaa
- kulttuurisesta näkökulmasta käytävää julkista keskustelua lesboudesta ja siihen liittyvistä aiheista

Vuosittaisen lesbokulttuuritapahtuman lisäksi muita TOIMINTAMUOTOJA voisivat olla pienimuotoisemmat happeningit, esitykset, konsertit, kurssit, huvitilaisuudet, tiedotus- ja julkaisutoiminta tai jatkuvaluontoiset työryhmät, kuten tällä hetkellä aktiivisesti toimiva draamaryhmä. Itse kukin masinoi tietysti ensisijaisesti omien kiinnostustensa mukaista toimintaa, toisaalta hyviä ideoita ja keinoja niiden toteuttamiseksi sikiää helposti kollektiivisesti inspiroivassa seurassa. Ainoa sääntöjen vastainen toimintatapa on taloudellisen voiton tavoittelu.

Tehokkain keino omien lesbo-, bi- tai transinspiroituneiden kulttuuri-intressien aktivoimiseksi on liittyä yhdistyksen JÄSENEKSI. Jäsenenä pysyt parhaiten ajan tasalla tapahtumien suunnittelussa ja pääset välittömimmin vaikuttamaan toiminnan ideointiin ja toteutukseen. Taloudelliset edut, ystävät, menestys ja vaikutusvaltakaan eivät ole poissuljettuja. Jäsenmaksu on 60 mk, tukijäseniltä 100 mk tai enemmän. Opiskelijoille, varusnaisille, vähävaraisille työttömille ja eläkeläisille on alennettu jäsenmaksu 40 mk.

LISÄTIETOJA yhdistyksestä antavat:
virva.hepolampi@mbnet.fi, 09-825 0956
rita.paqvalen@helsinki.fi (även på svenska)