The Evolutionary Girls Club
Kansainvälinen feministitaiteilijoiden näyttely

Uusi Ylioppilastalo, Alinasali, Mannerheimintie 5 B, 3. krs
8.-11.8.2002, auki joka päivä 15-19
Avajaiset keskiviikkona 7.8.2002 klo 19-21. Tervetuloa!

The Evolutionary Girls Club on USA:sta Buffalosta vuonna 2001 liikkeelle lähtenyt feministitaiteilijoiden verkosto, johon kuuluu nykyään kymmeniä jäseniä. Pohjoisamerikkalaisten lisäksi on mukana naistaiteilijoita Ukrainasta, Malesiasta, Costa Ricasta ja Alankomaiden Antilleilta. Verkoston ensimmäinen kansainvälinen yhteisnäyttely oli Kievissä Ukrainassa vuoden 2001 joulukuussa kansainvälisen homo- ja lesbokonferenssin yhteydessä.

Helsingissä Uudella Ylioppilastalolla pidettävä näyttely on osa The Evolutionary Girls Clubin kesän 2002 Euroopan kiertuetta. Saksassa töitä esiteltiin Euroopan lesbo- ja homojuhlaviikon Europriden tapahtumien osana kesäkuussa, Tukholmassa ne ovat nähtävissä homo- ja lesbokulttuurifestivaalin Moonbown aikana heinäkuussa ja Helsingistä näyttely jatkaa Valkovenäjälle.

Näyttelykiertueen kuraattoreina toimivat mediataiteilijat Erica Eaton ja Pamela Hawkins Rochesterista, New Yorkin osavaltiosta. Eaton ja Hawkins myös luennoivat kiertueen aikana verkoston toiminta-ajatuksesta ja mediataiteesta muutoksen välineenä.

Näyttelyn keskeisenä elementtinä on useista lyhyistä videoteoksista koottu jatkuvakestoinen teossarja, jonka lisäksi kokonaisuuteen kuuluu installaatioita, kuvia ja muutama pidempi videoesitys. Edustettuina ovat Debora Brown, Angela Duron, Stephanie Gray, Barbara Hammer, Susan Heggestad, Deborah Jack, Siew-wai Kok, Meg Knowles, Caroline Koebel, Svetlana Kuklenko, Natasha Pachano, Joy Patterson-Wurthmann, Liz Richards, Jenna Rossi, Lindsay Sampson, Devlin Shea, Rachel Siegel, Kelly Spivey, Judy Sylwester, Mary Ann Wincorkowski sekä Eatonin ja Hawkinsin omia töitä.

The Evolutionary Girls Club syntyi heteromiesvetoisten hyvä-veli-verkostojen ('old-boys club') kritiikistä, kertoo Erica Eaton. "Valkoiset heteroseksuaaliset miehet, tai sellaisina esiintyvät, ovat perinteisesti voineet hyödyntää tällaisia verkostoja, mutta naiset eivät ole vastaavasti organisoituneet 'hyvä-sisko-verkostoiksi' nostaakseen toisiaan esiin ja eteenpäin yhteiskunnallisissa hierarkioissa. Tähän on monia syitä mutta lopputuloksena on, että patriarkaalinen järjestelmä ei ole toimiva. Naisten on noudatettava vakiintuneita patriarkaalisia toimintamalleja menestyäkseen ammatillisesti tai laskettava tavoitteitaan."

'Kehityksellisen tyttöjen klubin' teoreettinen tausta on feministisessä pedagogiikassa ja mm. bell hooksin, Audre Lorden ja Paulo Freiren näkemyksissä. Keskeisiä ajatuksia ovat arjen aktivismi, näkyvyys, subjektius, sekä usko tasa-arvoisemman yhteiskuntajärjestelmän mahdollisuuteen. Klubin ajatuksena on omien etuoikeuksien tiedostaminen ja omien vaikutusmahdollisuuksien käyttäminen myös muiden edistämiseksi. Tarkoitus on tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia projekteja ja yhteistyömuotoja, joihin verkoston jäsenet voivat vapaasti kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistua. The Evolutionary Girls Clubiin otetaan jatkuvasti uusi jäseniä tuottamaan ja toteuttamaan erilaisia yhteistyöprojekteja.

Näyttelyn tuottaa Suomeen Rivinväli ry yhdessä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan kanssa ja se on osa Tribadien yöt ja päivät -kulttuuritapahtuman erillisohjelmaa.


Lisätietoja:

Minna Väisänen, tribadiryhmän näyttelyvastaava (mvaisane@uiah.fi)
Virva Hepolampi, Rivinväli ry:n pj (virva.hepolampi@mbnet.fi)
Erica Eaton & The Evolutionary Girls Club:
spiraltri@hotmail.com, http://evolutionarygirls.tripod.com