Sapfo-lista viestintäympäristönä: Kysely

LIITE 1: Kyselylomake

Hyvat naiset,

Tassa nyt sitten tulee tama kysely, jonka uhkasin lahettaa. Alustavassa asennetarkastuksessa viime kuussa nelisenkymmenta listalaista lupasi vastata kyselyyni -- jos et ollut yksi heista, voit luonnollisesti vastata joka tapauksessa. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita; erityisen ilahtunut olisin, jos sellaisetkin vastaisivat, jotka eivat listalle yleensa kirjoittele.

Jos et halua vastata omaa taustaasi koskeviin kysymyksiin, jata ne avoimiksi ja vastaa silti loppuihin. Kaikki vastaukset kasittelen luottamuksellisesti.

Kyselylomake liittyy siis viestintatieteiden graduuni, jossa aikeenani on tutkia nettiyhteisoja yleensa ja sapfo-listaa erityisesti.

-----

Sapfo-lista viestintaymparistona -- kysely

TAUSTADATAA

1. Ikasi?

2. Ammattisi?

3. Asuinpaikkasi?

4. Kauanko olet ollut mukana listalla?

5. Miten sait tietaa listan olemassaolosta ja miksi liityit?

6. Mita odotit listalta?

7. Onko lista vastannut odotuksiasi?

8. Mita mieluiten luet listalta; minkalaista keskustelua toivoisit lisaa?

9. Suuri osa listan tilaajista on Helsingin tienoilta. Vaikuttaako tama sinusta listan luonteeseen? Miten?

10. Listalla on sen historian aikana ollut silloin talloin kayty lapi vapaaehtoinen esittaytymiskierros. Oletko esittaytynyt taman kautta tai muutoin (esim. heti listalle liityttyasi)? Jos et ole, miksi?

11. Onko sinulla WWW-sivu; jos on, onko kotisivusi osoite ollut nakyvissa esim. signaturessasi tai oletko muuten saattanut sen listan tietoon?

12. Miten usein kirjoitat listalle?

a) 4 kertaa viikossa tai useammin
b) 2-3 kertaa viikossa
c) kerran viikossa
d) pari kertaa kuussa
e) harvemmin
f) en koskaan

Valitse se vaihtoehto, joka parhaiten vastaa omaa tilannettasi.

13. Tilaatko muita postituslistoja?

14. Kirjoitatko niille

a) enemman
b) vahemman
c) saman verran kuin sapfo-listalle

15. Miten tuttuja sinulle ovat erilaiset "netspeakin" muodot (hymiot, lyhenteet)?

16. Kaytatko itse niita; oletko havainnut muiden kayttavan niita sapfo-listalla?

17. Miten paljon kokemusta sinulla oli sahkopostiviestinnasta ennen sapfo-listalle liittymistasi?

REAL LIFE

18. Tunsitko muita listalaisia liittyessasi? Enta nyt? (mahd. arvioitu lkm)

19. Oletko tutustunut ihmisiin listan kautta:

- alkanut kirjoitella yksityisesti?
- tavannut?
- ystavystynyt?

20. Jos olet tavannut henkilon, johon olet tutustunut listan kautta, onko tama vastannut hanesta listan perusteella luomaasi mielikuvaa?

a) taysin
b) jossakin maarin
c) ei lainkaan

21. Haluaisitko yleensa tavata listan jasenia luonnossa -- vai viestitko mieluummin pelkastaan listan kautta?

a) haluaisin tavata
- miksi?
b) en haluaisi tavata
- miksi?
c) en osaa sanoa

LISTAYMPARISTO

22. Oletko mielestasi samanlainen persoona sapfo-listalla kuin olet muussa kanssakaymisessasi?

23. Jos et, miten kayttaytymisesi eroaa "real life" -kaytoksestasi (oletko esim. puheliaampi, hiljaisempi, karkevampi)?

24. Vaikuttaako sinun mielestasi kaytavaan keskusteluun se, etta valineena on vain teksti? Miten?

25. Ilmaisetko itse ajatuksiasi mieluummin kirjoitettuina vai puhutussa keskustelussa? Miksi?

26. Tietokonevalitteisen viestintaympariston on usein vaitetty aiheuttavan "kasvottomuutta" eli sen unohtamista, etta kayttaja-tunnusten takana on todellisia ihmisia? Oletko itse joskus pitanyt sapfo-listaa kasvottomana viestintaymparistona?

a) kylla, erittain
b) jonkin verran
c) vahan
d) ei lainkaan

27. Jos tata on mielestasi esiintynyt, missa muodossa:

a) fleimaus (tietylle kayttajalle henkilokohtaisesti suunnatut vihamieliset viestit)
b) poikkeuksellinen avoimuus (otettaessa huomioon, etta listaviestilla on yli 150 potentiaalista lukijaa...)
c) muuten, miten?

28. Onko kasvottomuus sinusta

a) myonteista
- miksi?
b) kielteista
- miksi?
c) en osaa sanoa

29. Arvioisitko oletetun kasvottomuuden vaikuttavan siihen tapaan, jolla itse kirjoitat viestisi listalle? Miten?

30. Onko kynnys sapfo-listalle kirjoittamisessa

a) pienempi
b) suurempi
c) sama kuin muille listoille/uutisryhmiin kirjoittamisessa
- miksi?

31. Sapfo-listalla vain pieni osa tilaajista kirjoittaa aktiivisesti listalle. Mista arvelet taman johtuvan

- yleensa?
a) ajan puute
b) kiinnostuksen puute
c) ujous; epavarmuus omista kyvyista kirjoittaa kiinnostavia viesteja
d) halu pysytella anonyymina ja/tai kaapista tulemisen pelko
e) muu, mika?

- omalla kohdallasi (jos et arvioi kuuluvasi aktiivisiin kirjoittajiin)?
a) ajan puute
b) kiinnostuksen puute
c) ujous; epavarmuus omista kyvyista kirjoittaa kiinnostavia viesteja
d) halu pysytella anonyymina ja/tai kaapista tulemisen pelko
e) muu, mika?

32. Kirjoittaessasi ei-henkilokohtaista viestia suuntaatko sen tietoisesti

a) listalle kollektiivisesti
b) joillekin (tuntemillesi) ihmisille

33. Tunnetko voivasi ilmaista ajatuksiasi listalla

a) vapaammin kuin esim. omassa ystavapiirissasi
- miksi?
b) vahemman vapaasti kuin omassa ystavapiirissasi
- miksi?

34. Onko kayttaytymisesi listalla muuttunut sina aikana, jonka olet ollut sen tilaajana?

a) ei
b) kylla
- miten?

35. Tunnetko olevasi tasavertainen jasen listayhteisossa?

a) kylla
b) en
- miksi?

JA VIELA:

36. Miten tarkea sapfo-lista on suomalaisille lesboille?

37. Enta sinulle itsellesi?

38. Mika on sinulle tarkein syy olla mukana listalla?

39. Miten luonnehtisit vapaasti sapfo-listaa viestintaymparistona?

-----

K i i t o s !

Pauliina