Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa

Alkusanat


Motto:
"Vaikka kansainväliset sopimukset ja säädökset jotka ulottavat ihmisoikeudet koskemaan sukupuolista suuntautuneisuutta puuttuisivatkin, on kuitenkin mahdollista saada hallituksen edustajat vakavasti pohtimaan niiden soveltamista luettelemalla vertailukelpoisia ennakkotapauksia muiden maiden vastaavasta maakohtaisesta lainsäädännöstä. Mitä enemmän näitä lakiesimerkkejä kertyy, sitä helpommin ne ovat eri maiden yksittäisten poliitikkojen saatavilla, käytettävissä homoseksuaalisesti suuntautuneiden kansalaisten oikeuksien ajamiseen, ja sitä tehokkaampia ja vakuuttavampia näitä oikeuksia ajavat kampanjat ovat. Viime kädessä tavoitteena tulee olla sukupuolisen suuntautumisen itsestään selvä huomioiminen mahdollisimman monen maan lainsäädännössä, niin että kun kansainvälinen painostus lisääntyy, se sisältyy lähes automaattisesti myös kansainvälisten sopimusten ja säädösten ihmisoikeuksia koskeviin pykäliin."

David Norris

Käsillä oleva kirja kartoittaa homoseksuaalien miesten ja naisten tilannetta Euroopassa ja erilaisten eurooppalaisten yhteistyöelinten osuutta heidän asemansa kohentamiseksi. Paljon on muuttunut parin vuosikymmenen aikana kulttuurin ja elämäntapojen murroksessa. Rakkaus ja seksuaalinen halu samaan sukupuoleen määritellään Euroopassa yhä laajemmin yksilön oikeudeksi. Kriminalisoivia lakipykäliä ja muita rajoituksia on poistettu, mutta pelkkä homomiehille ja lesboille useimmissa maissa yhä yleisemmin myönnetty yksityisyyden suoja ei sinänsä riitä.

Kirjassa pyritään tarjoamaan perustietoa suomalaisista ja eurooppalaisista saavutuksista ja tavoitteista. Liittyipä Suomi Euroopan Unioniin tai ei, muiden maiden esimerkki ja kokemukset koskettavat meitäkin. Olosuhteet ja pykälät muuttuvat, siksi monet rajoituksia ja syrjintää koskevat tiedot joita seuraavilta sivuilta löytyy, vanhenevat toivottavasti nopeasti.

Ajatus Eurooppa-tiedon kokoamisesta yksien kansien väliin on alun perin Hannele Lehtikuusen. Kati Mustola on auttanut tekijää monien yhteys- ja tutkimustietojen välittäjänä. Monet henkilöt ovat osallistuneet teoksen syntyyn tavalla tai toisella, tärkein on ollut Riitta Valkeilan panos teoksen valmistumisen eri vaiheissa.

Seksuaalinen tasavertaisuus ry on saanut teoksen julkaisemiseksi taloudellista tukea neuvoa-antavan kansanäänestyksen eri vaihtoehtoja koskevaan tiedotukseen myönnetyistä Valtioneuvoston EU-tiedotusmäärärahoista.

Helsingissä 11.9.1994

Eva Isaksson