Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa: Euroopan rajamailla

Armeija ja asepalvelus


Kaikkien Euroopan maiden puolustusvoimissa palvelee homomiehiä riippumatta siitä onko se sallittua, ja kaikkialla, missä naiset voivat palvella asevoimissa, niissä palvelee lesboja. Tilanne vaihtelee erittäin paljon eri maissa, esimerkiksi kahdessa NATO-maassa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Norjassa alokkaille jaetaan valistuslehtisiä, joissa kerrotaan homojen ja lesbojen olevan tärkeä osa Norjan puolustusvoimia. Isossa-Britanniassa homoseksuaalisista teoista kiinni saatu sotilas saatettiin ennen vuotta 1994 tuomita lain mukaan jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen, ja pelkän homoseksuaalisen suuntautuneisuuden ilmitulo riittää edelleen erottamisperusteeksi. Erityisesti lesboja on erotettu suhteettoman paljon.

Ranskassa työelämän syrjintäsuoja ulottuu myös puolustusvoimiin, ja vuodesta 1989 myös homoseksuaalisen parisuhteen 'elättäjä' on ollut vapaa asepalveluksesta. Hollannissa homoseksuaalisuus ei enää ennakkotapauksen jälkeen kelvannut erottamisperusteeksi puolustusvoimissa oikeuden asetuttua erään syyttä erotetun homosotilaan palveluskelpoisuuden kannalle. Homoseksuaalisuus ei enää ole aikoihin ollut este asepalvelukselle mm. Belgiassa, Tanskassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Suomessa. Tosin joissakin näissä maissa, mm. Suomessa, alokas voi vedota erityisiin vaikeuksiin joita hän saattaa homoseksuaalina kohdata ja siten saada lääketieteellisen vapautuksen. Saksassa homomiehiksi tiedettyjä ei ylennetä upseereiksi ja Itävallassa suhteet alaisiin on erikseen kielletty.

Ison-Britannian lisäksi homoseksuaalien armeijaan pääsyä on rajoitettu mm. Portugalissa, Italiassa ja Kreikassa. Irlannissa sotilas voidaan erottaa homoseksuaalisuuden perusteella ainoastaan mikäli se ilmenee aktiivisena käyttäytymisenä palvelusaikana.

Yhä useammat Euroopan maat eivät sovella asevelvollisuutta, vaan värväävät ammattisotilaita palvelemaan määräajaksi. On kuitenkin ollut ongelmallista soveltaa näihin työvoimaa koskevia kansainvälisiä säännöksiä, sillä eiväthän sotilaat ole olleet esimerkiksi EU:n perusasiakirjoissa tarkoitettua vapaasti liikkuvaa työvoimaa. Euroopan ihmisoikeustoimikunta on brittisotilaitten ihmisoikeuksiensa loukkauksia koskevia valituksia käsitellessään asettunut sille kannalle, että homoseksuaalisuus on armeijassa erityinen riski valtion turvallisuudelle, ja ettei siihen siksi voida siellä soveltaa yksityisyyden suojaa. Kun toisaalta tiedetään, että joissakin maissa jopa huomattava osa ammattisotilaiksi hakeutuvista on homoseksuaaleja, on selvää, että kyseessä on sotalaitoksen ylläpitämän miehisyysmyytin ja yksilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden välinen syvä ristiriita.