Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa: Euroopan maat

TSEKKI JA SLOVAKIA


Nämä kaksi, yhdestä valtiokokonaisuudesta jaettua maata eivät vielä ole ehtineet eriyttää lainsäädäntöään ja lakikäytäntöään kovinkaan paljon. Tshekkoslovakian rikoslaki salli miesten ja naisten väliset homoseksuaaliset teot 1961. Suojaikärajat yhtenäistettiin 15 vuodeksi 1990. Vähän ennen liittovaltion kahtiajakoa sen parlamentille tehtiin aloite syrjintäsuojalain ulottamisesta koskemaan homoseksuaalisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää, mutta esityksen käsittely ei päässyt alkuun.

Homoseksuaalisuus on ollut perinteisesti näkyvämpi ilmiö Tshekinmaalla kuin Slovakiassa. Prahassa oli ennen maailmansotaa kukoistava homoseksuaalien alakulttuuri, jonka natsit vähitellen tukahduttivat. Novy Hlas -niminen homolehti lopetti ilmestymisensä 1934.

Kun homoseksuaalien järjestötoiminta lähti 1980-luvulla käyntiin, sen painopiste oli Prahassa. Prahan seksologisen instituutin suojiin syntyi keväällä 1983 homoseksuaalien itseauttamisryhmä. Vuonna 1988 instituutin tiloissa käynnistyi homoseksuaalien kerhotoiminta.

Tshekinmaan aktiivinen, jo 16 järjestöä käsittävä homoliike SOHO on asettanut tavoitteekseen perhelain uudistukseen vaikuttamisen. Homoseksuaalisuus on poistettu maan sairausluokituksesta ja poliisin pitämät listat homoseksuaaleista kielletty. Toiminta on melko mieskeskeistä, lesbot ovat melko näkymättömiä tai toimivat omissa järjestöissään. Prahaan on muodostunut lyhyessä ajassa hyvin näkyvä kaupallinen homokulttuuri.

Vuonna 1992 kaksi homomiestä vihittiin katolisten menojen mukaan, mikä sai Tshekin katolisen arkkipiispan ärtymään. Lisää vihkiäisiä ei liene lähiaikoina odotettavissa, sillä vaikka homo- ja lesboparien rekisteröinti oli vuonna 1990 jonkin aikaa esillä parlamentissa, asia on jäänyt sikseen.

Slovakian homojärjestö Ganymedes aloitti toimintansa 1992 Bratislavassa ja Kosicessa. Sillä on ollut läheistä yhteistyötä SOHOn kanssa.