Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa: Euroopan maat

PORTUGALI


Vaikka homoseksuaaliset teot tulivat Portugalissa laillisiksi jo 1852, maan asenneilmapiiri on ehkä Länsi-Euroopan homovihamielisin. Mennyt sotilasdiktatuurin aika ja katolisen kirkon kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen näkyvät järjestäytyneen homotoiminnan lähes täydellisenä puuttumisena ja homoseksuaalisen elämänmuodon näkymättömyytenä.

Laki mainitsee homoseksuaalisuuden vain rikoslain artiklassa 222, jossa kielletään 'vallitsevan sukupuolimoraalin vastaiset teot' 18 vuotta täyttäneen ja alle 16 vuotiaan miehen kesken. Sanamuoto antaa viranomaisille runsaasti tulkinnanvaraa. Lisäksi asevelvollisuuslaeissa mainittua 'loukkaaviin tekoihin' syyllistyneiden sulkemista asepalveluksesta on sovellettu nimenomaan homomiehiin.