Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa: Euroopan maat

KYPROS


Miesten väliset homoseksuaaliset teot ovat edelleen lailla kiellettyjä Kyproksella, joka käsittää saaren itsenäisen, kreikkalaisen osan. Kielto on peräisin brittiläisen siirtomaavallan ajoilta. Nykyinen lain muotoilu on vuodelta 1929 ja siinä todetaan 'luonnonvastainen lihallinen yhteys' rikokseksi, josta voidaan tuomita enintään viideksi vuodeksi vankeuteen. Homoseksuaalisten tekojen 'aikomuksesta' rangaistus on enintään 3 vuotta vankeutta.

Asenneilmasto on yhtä kylmä kuin saaren lakipykälätkin. Vuonna 1990 Kyproksen kreikkalaiskatolisen kirkon pää lupasi joulupuheessaan erottaa kaikki julkihomot kirkostaan.

Kyproksen homoseksuaalien oikeuksia ajavan järjestön puheenjohtaja Alexander Modinos teki 1990 muodollisen valituksen Euroopan neuvoston ihmisoikeustoimikunnalle Strasbourgiin. Lokakuussa 1991 toimikunta totesi Kyproksen homokiellon olevan ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. pykälän kanssa, joka takaa kansalaiselle oikeuden yksityis- ja perhe-elämään. Kyproksen viranomaiset eivät olleet kiistäneet asianomaisten lakipykälien olemassaoloa, vaan vedonneet siihen ettei niitä sovelleta, koska ne ovat ristiriidassa Kyproksen perustuslakiin kirjatun yksityisyyden suojan kanssa. Kantaja vastasi tähän toteamalla, että lakia voidaan käyttää homoseksuaalien henkilöiden kansalaisoikeuksien rajoittamiseen.

Asian käsittely siirtyi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Huhtikuussa 1993 se yhtyi ihmisoikeustoimikunnan kantaan. äänin 8-1 (Kyproksen edustajan äänestäessä vastaan) tuomioistuin totesi, että kieltäessään aikuisten miesten keskinäiset yksityiset homoseksuaaliset teot Kyproksen rikoslaki oli ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen pykälän 8 kanssa.

Kyproksen odotetaan noudattavan päätöstä ja uudistavan rikoslakiaan lähiaikoina.