Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa: Euroopan maat

KREIKKA


Antiikin Kreikan poikarakkaus ja Sapfon runous ovat nyky-Kreikassa unohtunutta historiaa. Kreikkalainen yhteiskunta on patriarkaalis-homofobinen, vaikka erityisiä homoseksuaaliset teot kieltäviä lakeja ei olekaan. Vuonna 1987 suojaikärajat yhdenmukaistettiin viiteentoista vuoteen kaikille.

Samaan aikaan kun muissa Euroopan maissa homoliike esitti vaatimuksia poliitikoille ja sai osan niistä toteutumaan, Kreikassa elettiin vaikeita vuosia. Vuoden 1981 'kansanterveyden suojeluun' tähtäävä lakipykälä antoi poliisille tekosyyn tehdä ratsioita homobaareihin ja määrätä homomiehiä sukupuolitautitesteihin.

Vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyttä ja viranomaisten mielivaltaa kuvaa hyvin Amphi-lehden osakseen saama kohtelu. Monet miehet vastasivat lehdessä julkaistuihin naisten kirjeenvaihtoilmoituksiin. Toimitus julkaisi lyhyen vetoomuksen, jossa toivottiin, etteivät heteromiehet enää vastailisi naisten naisille lähettämiin ilmoituksiin. Lehden päätoimittaja tuomittiin 1991 tästä 'kreikkalaisen miehuuden halventamisesta' viiden kuukauden vankeusrangaistukseen ja sakkoihin. Rikoslaista löytyi käyttökelpoinen pykälä, vaikka homoseksuaalisuudesta ei siinä mitään mainittukaan. Amphin julkaisema aineisto oli edellisen perusteella 'säädytöntä ja loukkaus vallitsevia arvoja kohtaan'.

Kreikassa 'homoseksuaalisuus' on ymmärretty maskuliinisen kunniansa menettäneen miehen alistumisena toisen miehen seksuaalisten tekojen kohteeksi. Aktiiviseen osapuoleen ei suhtauduta sen kummemmin, mutta passiivinen 'kohde' on perinteisesti yleisen halveksunnan kohde. Näkyvä homo- ja lesboyhteisö on ollut hyvin pieni kooltaan, ja monet harvoista julkisuudessa esiintyvistä aktivisteista ovat transvestiitteja ja lesboja. Muut pyrkivät hoitamaan homoseksuaalisen toimintansa yhteisön hyväksymän julkisivun varjossa.

Asenteiden toivotaan kuitenkin vähitellen muuttuvan länsimaisten elämänmallien muovatessa kreikkalaista, lähinnä kyläyhteisörakenteista elämäntapaa. Jo nyt tuntuisi näkyvän merkkejä asiallisemmasta viranomaiskohtelusta ja poliisiratsioiden vähenemisestä.